wo 17 feb. | Free online event

FREE YOUR HEAD

60 minutes you can’t afford to miss! It’s time to free our heads, creating more flow, space & liveliness for ourselves! In this free online session you will receive these tools through self massage. Zoom link to join: https://us02web.zoom.us/j/88489741847. Hope to see you there!
Tickets zijn niet te koop
FREE YOUR HEAD

Tijd en locatie

17 feb. 19:00 CET
Free online event

Over het evenement

(English below)

Helderheid, rust, ruimte, zachtheid & flow. Wist je dat je dit zelf kunt creëren in je hoofd? Op Woensdag 17 februari om 19u geef ik een gratis online sessie FREE YOUR HEAD waarin je deze tools via zelfmassage aangereikt krijgt.

Wij mensen houden namelijk heel veel spanning vast in ons gezicht. Dit komt omdat ons gezicht de plek is waar we ons vaak anders voordoen dan dat we ons voelen. We laten ons ware gezicht niet zien. We zetten een masker op. Met ons gezicht verbergen we vaak onze diepere, echte emoties; zelfs voor onszelf.

Knarsetanden, hoofdpijn, pijnlijke stijve kaken, brok in de keel, migraine, stijve nek, overdenken & piekeren zijn hier allemaal gevolgen van.

Door met het lichaam te werken, bijvoorbeeld door zelfmassage, kun je je lijf ontdoen van deze opgeslagen spanning. We werken dan via ons lichaam ook aan ons emotie-lichaam. Als we deze spanningen los maken, krijgen we meer vitale energie en komt er meer gevoel terug in ons lijf. We worden belichaamd. Je creëert letterlijk meer ruimte voor jezelf!

Ikzelf gebruik deze massage-technieken regelmatig om de balans in mijn hoofd te herstellen en om de doorstroom, zachtheid & positiviteit te bevorderen.

Gedurende de gratis online sessie op woensdag 17 februari om 19u focussen we ons op ons gezicht, hoofd, keel en nek.

Na deze sessie heb je zelf de tools in handen om je hoofd te bevrijden wanneer je wilt.

Mocht je aan willen sluiten, dan is hier de zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/88489741847

Ik hoop je te zien bij FREE YOUR HEAD!

p.s. korte nagels voelt fijner aan op je huid.

-----

Clarity, tranquility, space, softness & flow. Did you know that you can create this yourself in your head? On Wednesday 17 February I will give a free online session FREE YOUR HEAD in which you will receive these tools via self-massage.

We humans tend to hold a lot of tension in our face. This is because with our face we often hide how we really feel. We don't show our true face. We put on a mask as it were. With our face we often hide our deeper, real emotions; even from ourselves.

Grinding teeth, headaches, clenched jaws, lump in the throat, migraine, stiff neck, overthinking & worrying are all consequences of this.

This tension therefore accumulates on a physical level; in your skin, in your muscle tissue.

By working with the body, for example through self-massage, you can rid your body of this stored tension. By working with our body we also work on our emotional body. When we release these tensions, we get more vital energy and we start to feel more in our body. We’re becoming embodied. You literally create more space for yourself!

I regularly use these massage techniques to restore the balance in my head and to create flow, freedom and positivity.

During the free online session on Wednesday February 17 at 7pm, we focus on our face, head, throat and neck.

After this session you will have the tools to free your head whenever you want.

If you want to join, here is the zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/88489741847

I hope to see you at FREE YOUR HEAD!

p.s; short nails feels the most comfortable on your skin.