Werkwijze

Alle informatie over de oorzaak van jouw disbalans is in jezelf aanwezig, net als alle kennis die nodig is voor je heling. Je kunt het alleen nog niet zien, niet vertalen, niet begrijpen.

 

Door gesprekken en vragen en door het inzetten van verschillende oefeningen en technieken, maken we contact met waar het jou om gaat.

 

We werken aan je persoonlijkheid en aan je zijnskwaliteit.

 

Werken aan je persoonlijkheid, met name aan dat deel dat behoeftig is, dat pijn, angst, eenzaamheid of onvervuldheid ervaart, leidt tot een grotere zelfstandigheid; het vermogen om bevredigende relaties aan te gaan en om adequaat te reageren op alle voorkomende gebeurtenissen.

 

Werken aan je zijnskwaliteit versterkt je zenuwstelsel waardoor je aanwezig kunt blijven in grote emoties en uitdagende situaties. Het versterkt je vermogen stevig te staan te midden van de problemen en de moeilijkheden die zich nu eenmaal in elk leven voordoen.

 

Als je bewuster wordt, meer inzicht krijgt en aanwezig kunt blijven bij wat er zich diep van binnen bij je afspeelt, ervaar je meer innerlijke rust en vertrouwen.

 

Je leert jezelf veel beter kennen op verschillende lagen. Hierdoor heb je helder wat je wel en niet wilt en kun je beter je grenzen aangeven op een natuurlijke en prettige manier. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe steviger en krachtiger je je voelt op een ontspannen, natuurlijke manier. Je ervaart meer vrijheid. Je klachten verminderen of verdwijnen en er komen keuzemogelijkheden op gebieden waar je je voorheen ‘gevangen’ voelde. Er komt steeds meer verdieping en ruimte in en voor jou.

 

Ik ben opgeleid in verschillende therapievormen. Door gebruik te maken van deze verschillende therapieën en telkens dat aan te wenden wat nodig is voor elke stap in je proces, lever ik maatwerk precies afgestemd op jouw behoeften.

Technieken

INTAKE

In het eerste gesprek achterhaal ik waar het jou in de kern om gaat en stel ik in afstemming met jou een passend behandelplan op om je doelen te bereiken.

 

EMDR EN TRAUMATHERAPIE

Bij (psycho)trauma ben je als het ware bevroren geraakt in een traumatische gebeurtenis. Je blijft reacties op de oude, traumatische situatie herhalen, ook al is dat niet meer nodig. Dat weet je, en toch blijft het gebeuren. De akelige situatie van toen is niet voldoende verwerkt en blijft in je systeem ‘rondspoken’ met klachten in het hier en nu.

EMDR kan deze traumatische respons vaak volledig laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd. De oude traumatische situatie wordt ontladen en de ervaring wordt in je systeem geïntegreerd.

 

Ter ondersteuning van de EMDR-behandeling maak ik waar nodig gebruik van:

- RDI (Resource Development and installation) voor extra kracht en veiligheid

- Ontshock protocol bij fysiek trauma

- ITT (Integrative Trauma Therapie) ter bevordering van de integratie

 

HYPNOTHERAPIE

Een groot deel van je lichamelijk en psychisch functioneren, wordt aangestuurd door je onderbewuste. Autonome systemen zoals ademhaling, bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat je er bij na hoeft te denken. Maar ook aangeleerde vaardigheden kunnen worden aangestuurd vanuit je onderbewuste, zoals bijvoorbeeld auto rijden.
Bij psychische problemen speelt zicht meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau.

Bij hypnotherapie maken we gebruik van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met je onderbewuste. Het is een lichte vorm van meditatieve ontspanning waarbij je de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.

 

INNERLIJK KIND WERK

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. We hebben ze allemaal: Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest. Deze kunnen in je heden zodanig doorwerken dat je in bepaalde situaties je gevoel van veiligheid en vertrouwen verliest, je niet meer spontaan, met humor of speels kunt reageren. Je verliest je creativiteit en geniet niet meer. In een veilige sfeer van acceptatie en steun gaan we jouw ‘gewonde kinddeel’ ontdekken en de oorzaak van de pijn verwerken. Zodat je weer toegang krijgt tot al je kwaliteiten en voluit leeft.

 

REGRESSIETHERAPIE

Alles wat je ooit meegemaakt hebt ligt ergens opgeslagen in je onderbewuste. Tijdens een sessie gaan we middels regressietechnieken terug in de tijd. Vanuit je onderbewuste maak je informatie over jezelf bewust. We gaan onder andere terug naar momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt genomen, omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in je heden. Vaak word je door oude beslissingen en keuzes belemmert om nieuwe keuzes te maken in het heden.

Regressie kan ook onbewuste krachtmomenten ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

 

DELENWERK

“Ik moet zoveel van mezelf”, “Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen”, “Ik had me zo voorgenomen hem/haar niet te bellen”, Ik ben te aanwezig/dom/passief/bang…..”. De criticus in ons, de perfectionist, de verdover, de leider, onze mannelijke en vrouwelijke delen, we hebben ze allemaal. Soms ervaar je dat er delen in je zo tegenover elkaar staan dat je zelf in bepaalde situaties het roer niet meer in handen lijkt te hebben. Het is net alsof ‘iets’ bepaalt hoe jij op die momenten handelt. Tijd om de delen in je beter te gaan leren kennen.

 

ROUWVERWERKING

Verlies is iets waar wij allemaal mee te maken krijgen in ons leven. Als je een dierbare verloren hebt, is het verlies duidelijk. Behalve het afscheid moeten nemen van een dierbare, kan verlies over van alles gaan: verlies van werk, van gezondheid, van een relatie, van een vriendschap, van een toekomst met een kind als je kinderwens niet in vervulling gaat.

Iedereen ervaart verlies op een andere manier. Ook de manier waarmee je omgaat met verlies en de bijkomende emoties die je ervaart verschillen.

Een niet verwerkt verlies kan ten grondslag liggen aan lichamelijke, psychische en sociale klachten. Om een verlies goed te verwerken is het belangrijk dat je verschillende ‘rouwtaken’ doorloopt.

Als je merkt dat je op welke manier dan ook vastloopt na een verlies, gaan wij samen kijken naar welke rouwtaken nog niet (volledig) voltooid zijn. We gaan onderzoeken wat nog nodig is om deze rouwtaak(en) te volbrengen. Vervolgens ga je de rouwtaak(en) tot een voltooiing te brengen. Als je het geheel doorleefd hebt, kun je aan de overledene, of hetgeen je bent kwijt geraakt, denken zonder wrange pijn. Je hervindt weer interesse, je bent hoopvol gestemd en ervaart weer voldoening uit het leven.

 

RET

(Rationeel Emotieve Therapie)

Als je weinig zelfvertrouwen of faalangst ervaart, heb je vaak last van irrationele gedachten en overtuigingen, Aan de hand van RET kunnen we deze gedachten opsporen en vervangen door positieve, gezonde, beter passende overtuigingen. Omdat gedachten, emoties beïnvloeden en emoties gedrag, zorgen deze nieuwe ideeën automatisch voor positieve gevoelens en leiden tot ander gewenst gedrag.

 

NLP

(Neuro Linguïstisch programmeren)

Bij NLP gaan we er vanuit dat je reacties niet zozeer bepaald worden door de wereld om je heen, als wel door het model of plattegrond welke je zelf van de wereld hebt gemaakt. Samen gaan we je plattegrond bewandelen en kijken hoe de buitenwereld zich vertaalt naar jouw innerlijke map. Hierbij letten we op jouw interpretatie van de werkelijkheid en hoe die zich uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag. Je gaat ontdekken waar jij je plattegrond wilt aanpassen.

 

BIO ENERGETICA

Overdenken, piekeren, tobben. Soms zijn we zo in ons hoofd geschoten, dat we één groot wandelend hoofd geworden zijn.

Bio Energetica gaat om voelend aanwezig zijn in je lichaam. Het brengt je weer terug in je lijf. Je gaat weer voelen (niet denken) dat je bestaat. Met twee voeten op de grond. Je maakt je lichaam weer beschikbaar voor gevoelens en emoties. En een goed contact met je gevoelens en emoties is essentieel voor het maken van goede keuzes.

 

COACHING TECHNIEKEN

Als coach werk ik als katalysator voor jou bij het bereiken van jouw persoonlijke en professionele doelen en wensen. ‘Wie ben je”, “Wat kan je” en “Wat wil je” zijn de drie basisvragen gedurende het proces. Coaching is vooral op het heden en de toekomst gericht. Afgestemd op je wensen en doelen zullen we verschillende technieken inzetten om jouw gewenste resultaten te bereiken.

TARIEVEN

 

Sessie: 85,- per uur

Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

Sessies kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraars als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. 

Meer informatie hierover vind je in deze link: www.zorgwijzer.nl

Je zorgverzekeraar kan je met zekerheid vertellen of vergoeding mogelijk is voor je en wat de hoogte van je vergoeding is.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kosteloos tot 72 uur voor afspraak. Bij annuleringen binnen 72 uur voor afspraak wordt 50% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 48 uur voor afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

VBAG logo 2014 zonder wit vlak.jpg
RBCZ2.jpg
TCZ.jpg