wo 31 mrt. | Free online event - Zoom

FREE YOUR HEART

It’s time to free our hearts, creating more flow, space & liveliness for ourselves! In this free online session you will receive these heart opening tools through self massage. Zoom link to join: https://us02web.zoom.us/j/88489741847. Hope to see you there!
Tickets zijn niet te koop
FREE YOUR HEART

Tijd en locatie

31 mrt. 19:00 CEST
Free online event - Zoom

Over het evenement

NL/Eng

Vreugde, vrijheid en je gecentreerd & verbonden voelen. Creëer dit in jezelf met je eigen handen. 

Op woensdagavond 31 maart geef ik een gratis online sessie FREE YOUR HEART waarin je hart-openende tools aangereikt krijgt middels zelfmassage.

Plezier, soevereiniteit, je in contact voelen. Dit zijn tekenen van een open hart. 

Vaak beschermen we ons hart voor verdriet, teleurstelling & afwijzing waardoor we onbewust ook ons hart afsluiten voor liefde, connectie & blijdschap. Het leven kan dan vlak aanvoelen; een aaneenschakeling van af te werken to do lijsten en het oplossen van problemen. Mensen met hun gedrag irriteren je, je voelt je een buitenstaander, vervreemd van jezelf, de anderen en de wereld. Stijve schouders, carpaal tunnel syndroom, niet goed je grenzen en/of je verlangens aan kunnen geven, de angst om het fout te doen… Dit kunnen allemaal gevolgen van zijn van een beschermd, gesloten hart.

Graag neem ik je mee op een één urige reis waarin we onze harten openen en daarmee onszelf weer beschikbaar maken voor de schoonheid van, het genot in, en de connectie met het leven.

Als ingang voor dit hart-openende uur, nemen we het lichaam. 

Door met het lichaam te werken, bijvoorbeeld door zelfmassage, kun je je lijf ontdoen van opgeslagen spanning rondom het hart. We werken dan via ons lichaam ook aan ons emotie-lichaam. 

Als we onszelf van deze spanning ontdoen, krijgen we meer vitale energie en komt er meer gevoel terug in ons lijf. We worden belichaamd. Je creëert letterlijk meer ruimte voor jezelf!

Deze massagetechnieken zijn onderdeel van mijn weekelijkse practise om mezelf verbonden, passievol, liefdevol & ruimtelijk te houden naar mezelf en de dingen die ik doe, de mensen om me heen en naar alles wat er op mijn pad komt.

Gedurende de gratis online sessie op woensdag 31 maart om 19u focussen we ons op onze schouders, hart, armen en handen.

Na deze sessie heb je zelf de tools in handen om je hart te bevrijden wanneer je wilt.

Mocht je aan willen sluiten, dan is hier de zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88489741847

Ik hoop je te ontmoeten bij FREE YOUR HEART!

p.s. korte nagels voelt fijner aan op je huid. Een potje crème bij de hand is handig en een T-shirt (geen trui) waarvan je de mouwen over je schouders kunt vouwen zodat je bovenarm vrij is, is prettig.

--------------

Joy, freedom and feeling centered & connected. Create this in yourself with your own hands. 

On Wednesday evening on the 31st of March at 7pm (CEST), I will give a free online session FREE YOUR HEART in which you will receive heart-opening tools through self-massage.

Pleasure, sovereignty, being in tune. These are signs of an open heart. 

We often protect our hearts from sadness, disappointment & rejection. By doing so we unconsciously also close our hearts to love, connection & happiness.

Life can feel flat then; a chain of never ending to do lists and problem solving. People irritate you with their behavior, you feel like an outsider, alienated from yourself, others and the world.

Stiff shoulders, carpal tunnel syndrome, not being able to set healthy boundaries and / or voicing your longings, the fear of doing wrong ... These can all be consequences of a protected, closed heart.

Please join me on an one hour journey in which we open our hearts and by doing so make ourselves available again for the beauty of, the enjoyment in, and the connection with life.

The entrance to this heart-opening hour, will be the body. 

By working with the body, for example via self-massage, you can rid your physical structure of stored tension around the heart. We then also work on our emotional body through our physical body. When we rid ourselves of this tension, we get more vital energy, and more feeling returns into our body. We are being embodied. You literally create more space for yourself!

These massage techniques are part of my weekly practice to keep myself connected, passionate, loving & spacious towards myself and the things I do, towards the people around me and towards everything that comes my way.

During this free online session on Wednesday, 31st of March at 7pm (CEST) we will focus on our shoulders, chest, arms and hands.

After this session you will have the tools to free your heart whenever you want.

To join, here is the zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88489741847

I hope to meet you at FREE YOUR HEART!

p.s. Short nails feel nicer on your skin. A jar of moisturizing lotion close is handy and a T-shirt (not a sweater or jumper) with sleeves that can be folded over your shoulders so that your upper arm is free, works nicely.