wo 30 jun. | Free online event - Zoom

FREE YOUR PELVIS

It’s time to free our pelvis! So that we can come home to & in ourselves. So that we can feel carried & supported while living life and get in touch with our life energy. To join, here is the zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88489741847
Tickets zijn niet te koop
FREE YOUR PELVIS

Tijd en locatie

30 jun. 19:00 – 20:00
Free online event - Zoom

Over het evenement

Het is tijd om ons bekken te bevrijden! Om een diep vertrouwen in het leven te ontwikkelen zodat we ons kunnen overgeven aan en afstemmen op de flow van het leven. Zodat we thuis kunnen komen in & bij onszelf. Zodat we ons gedragen & ondersteund voelen gedurende het leven en in contact komen met onze levensenergie.

Laat me je meenemen op een één uur durende reis rondom je prachtige bekkengebied, waarin je spanning & angst transformeert in flow & levendigheid.

Thuiskomen bij jezelf. Een vol JA ervaren naar het leven/zin hebben in het leven. Vertrouwen op het leven. Een energieke levendigheid & creativiteit in jezelf ervaren. Dit zijn tekenen van een open & ontspannen bekken en bekkenbodem.

Voel je je niet welkom (op deze aarde)? Leef je veel in je hoofd? Probeer je veiligheid te creëren door te overdenken/piekeren, te controleren en te plannen? Vind je het moeilijk om je over te geven en te vertrouwen? Ervaar je veel weerstand tegen van alles en nog wat in het leven? Voel je je lusteloos? Ervaar je stress rondom seksualiteit en/of seks? Zit je hoog in je energie (ben je bekend met nerveuse energie)?

Op woensdag 30 juni om 19.00 uur geef ik een gratis online sessie FREE YOUR PELVIS! (Bevrijd je bekken!) waarin je bekken- & energie-bevrijdende tools ontvangt door middel van zelfmassage.

Het bekken is onze toegangspoort tot het leven, letterlijk en figuurlijk. Wanneer er vastgehouden spanning in ons bekkengebied zit, wordt onze levensenergie in de kiem gesmoord, samen met onze creativiteit. Het leven wordt hard werken in plaats van een dans en samenspel met het leven zelf en de oneindige mogelijkheden die het omvat.

Het loslaten van oude opgeslagen spanning & emoties in ons bekken geeft ons:

• Een basisgevoel van veiligheid.

• Een basisgevoel van erbij horen, op je plek zijn, welkom zijn.

• Vertrouwen in het leven.

• Levendigheid, speelsheid & creativiteit.

• Loslaten / ontladen van excessieve, nerveuze energie.

• Geaardheid/Gegrondheid.

De kracht van deze massagetechnieken zit in de herhaling ervan. Langzaam laat je oude opgeslagen spanningen, angsten & emoties los, evenals nieuwe spanning die we dagelijks in ons leven opbouwen.

Deze massagetechnieken maken deel uit van mijn persoonlijke practise om mezelf verbonden te houden met het leven & met mijn eigen energiestroom en het houdt me met twee voeten op de grond.

Tijdens deze gratis online sessie op woensdag 30 juni om 19.00 uur zullen we ons concentreren op de psoas-spier (ook wel de spier van de ziel genoemd), onze kernzijspier, onderrug en bekkenbodem.

Na deze sessie heb je de tools in handen om je bekken te bevrijden wanneer je maar wilt.

Als je mee wilt doen is hier is de zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/88489741847

Ik hoop je te ontmoeten bij FREE YOUR PELVIS!

p.s. Korte nagels voelen prettiger aan op je huid. En een strak (-ig) T-shirt werkt het beste. Of juist een wijd T-shirt zodat je direct op je huid kunt masseren. Een potje crème of oil dichtbij kan handig zijn.

p.s. De voertaal zal voornamelijk Engels zijn.

-----------

It’s time to free our pelvis! Creating more deep trust in ourselves so that we can surrender to & be in tune with the pulse of life. So that we can come home to & in ourselves. So that we can feel carried & supported and get in touch with our life energy.

Let me take you on an one hour journey of releasing tension into flow & liveliness all around your beautiful pelvis.

Coming home to yourself. Feeling a full yes to life. Trusting life. Experiencing an energetic liveliness & creativity within you. These are signs of an open and relaxed pelvis and pelvic floor.

Do you feel not welcome (on this earth)? Do you live in your head a lot? Trying to keep safe by worrying, controlling & planning? Do you find it hard to surrender & trust? Do you find yourself a lot in resistance to life in general? Do you lack a lust for life and/or juiciness? Do you experience stress around sexuality and/or sex? Are you familiar with nervous energy?

On Wednesday the 30th of June at 7pm (CEST), I will give a free online session FREE YOUR PELVIS in which you will receive pelvic & energy-liberating tools through self massage.

The pelvis is the doorway to live, literally and figuratively. When there is a lot of holding & tension in our pelvic area our life energy gets nipped in the but, together with our creativity. Life becomes hard work instead of a together play with the infinite possibilities of life.

Releasing old holding patterns in the pelvis gives us:

· A basic feeling of safety.

· A basic sense of belonging.

· Trust in life.

· Liveliness, playfulness & creativity.

· Letting go / discharging of excusive/nervous energy.

· Groundedness

The strength of these massage techniques is in the repetition of them. Slowly you are releasing old stored tension, fears & emotions, as well as new tension that we accumulate living our lives on a daily basis.

These massage techniques are part of my personal practice of keeping myself connected to life & my energy flow and keeps me with two feet on the ground.

During this free online session on Wednesday the 30th of June at 7pm (CEST) we will focus on the psoas muscle (also called the muscle of the soul), our core side muscle, lower back and pelvic floor.

After this session you will have the tools to free your belly whenever you want.

To join, here is the zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88489741847

I hope to meet you at FREE YOUR PELVIS!

p.s. Short nails feel nicer on your skin. Please wear a tight(-ish) T-shirt. Or a wide one, so you can work directly on your skin. Cream or oil in reach might come in handy.